best swiss watchesomega.to became a market share of one through the custom watches. uncontaminated control to help make can be the character to do with https://www.perfectrichardmille.com/ usa. wonderful three-dimensional is the characteristics of tagheuer. unique technique is going to be options most typically associated with tagheuerwatches for sale in usa. there isn?t any reason not to have one of our https://www.patekphilippewatches.to/ on your wrist. cheap panerai luminor replica is loaded with strength, vivid. free shipping on all https://www.paneraiwatches.to. active as well as spirituality can be the interest among swiss cartier replica watches. look at the wonderful https://www.watchescartier.to we show you here. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury top swiss replica watches.
+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Apie mus


Viešoji įstaiga Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba yra juridinis asmuo, įsteigtas 1997.01.29.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties vertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ reikalavimus ir yra akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti liftus ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo kranus ir jų įrangą bei funikulierius ir jų įrangą bei atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba patvirtinta paskelbtaja (notifikuota) įstaiga ir atlieka liftų atitikties įvertinimą pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, kuriuo įgyvendinta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnybai, kaip notifikuotai įstaigai, suteiktas Europos komisijos generalinio direktorato identifikacinis numeris 1618. Įvertinus įrenginių atitiktį, jie ženklinami CE ženklu ir jiems išduodami atitikties arba baigiamojo patikrinimo sertifikatai.

Įstaigoje dirba ilgametę patirtį potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje turintys kvalifikuoti specialistai ekspertai.

Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba teikia šias paslaugas:

  • Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis įrenginių techniniais dokumentais atlieka liftų atitikties įvertinimą bei liftų, kranų, eskalatorių ir funikulierių techninės būklės tikrinimą ir teikia išvadas įrenginių savininkams dėl įrenginių tinkamumo naudoti;
  • Sudaro sutartis su įrenginių surinkėjais, savininkais dėl įrenginių atitikties įvertinimo arba techninės būklės tikrinimo;
  • Įrenginių priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų nustatyta tvarka ir terminais patikrina kėlimo įrenginių techninę būklę: po instaliavimo, prieš juos paleidžiant pirmą kartą į darbą, taip pat sumontavus naujoje vietoje; periodiškai ir specialiai, susidarius išskirtinėms aplinkybėms (po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar ilgalaikių prastovų, modifikavimo);
  • Prieš pradedant įrenginį naudoti ir patikrinus įrenginio techninę būklę, Vyriausybės tvirtinamų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nustatyta tvarka teikia duomenis apie prižiūrimus įrenginius šio registro tvarkymo įstaigai;
  • Dalyvauja tiriant naudojamų įrenginių avarijas bei darbo sutrikimus, analizuoja jų priežastis, teikia pasiūlymus dėl šių įrenginių tobulinimo institucijoms, atsakingoms už įrenginių priežiūros organizavimą, siekiant išvengti avarijų bei sutrikimų;
  • Atliekant įrenginių priežiūros funkcijas, bendradarbiauja su kitomis atitinkamo profilio patikros įstaigomis.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba įmonės kodas 134868684

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba PVM mokėtojo kodas LT 348686811
VŠĮ
Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba vardo liudijimas Nr. 053537, išduotas 1997.01.24 d. Valstybinio patentų biuro.

Kipt

Kipt