best swiss watchesomega.to became a market share of one through the custom watches. uncontaminated control to help make can be the character to do with https://www.perfectrichardmille.com/ usa. wonderful three-dimensional is the characteristics of tagheuer. unique technique is going to be options most typically associated with tagheuerwatches for sale in usa. there isn?t any reason not to have one of our https://www.patekphilippewatches.to/ on your wrist. cheap panerai luminor replica is loaded with strength, vivid. free shipping on all https://www.paneraiwatches.to. active as well as spirituality can be the interest among swiss cartier replica watches. look at the wonderful https://www.watchescartier.to we show you here. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury top swiss replica watches.
+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Apie mus


Viešoji įstaiga Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba yra juridinis asmuo, įsteigtas 1997.01.29.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba sertifikavimo skyrius atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir esame akredituoti atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal techninį reglamentą, kuriuo atitinkamai perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties vertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ reikalavimus ir yra akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti liftus ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo kranus ir jų įrangą bei funikulierius ir jų įrangą bei atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba patvirtinta paskelbtaja (notifikuota) įstaiga ir atlieka liftų atitikties įvertinimą pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, kuriuo įgyvendinta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnybai, kaip notifikuotai įstaigai, suteiktas Europos komisijos generalinio direktorato identifikacinis numeris 1618. Įvertinus įrenginių atitiktį, jie ženklinami CE ženklu ir jiems išduodami atitikties arba baigiamojo patikrinimo sertifikatai.

Įstaigoje dirba ilgametę patirtį potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje turintys kvalifikuoti specialistai ekspertai.

Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba teikia šias paslaugas:

  • Liftų techniniai patikrinimai (po sumontavimo, periodiniai, neeiliniai)
  • Dalyvavimas tiriant liftų avarijas
  • Lifto keliamų pavojų nustatymas ir rizikos vertinimas pagal Lietuvos standartą LST EN 81-80
  • Liftų atitikties vertinimas
  • Liftų sertifikavimas
  • Keltuvų techniniai patikrinimai
  • Kranų techniniai patikrinimai
  • Eskalatorių ir judamų takų techniniai patikrinimai
  • Funikulierių techniniai patikrinimai.

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba įmonės kodas 134868684

VŠĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba PVM mokėtojo kodas LT 348686811
VŠĮ
Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba vardo liudijimas Nr. 053537, išduotas 1997.01.24 d. Valstybinio patentų biuro.

Kipt

Kipt