+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Techninės būklės vertinimas

  • VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus bei įrenginių atitikties vertinimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 29d. nutarimu Nr.817 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2001m. rugsėjo 26d. įsakymu Nr.125,  VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnybai suteikti įgaliojimai tikrinti visų grupių liftų ir jų įrangos ir kėlimo kranų ir jų įrangos techninę būklę.

Vykdydami įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos funkcijas, VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnybos  ekspertai atlieka šių grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus:

  • liftų ir jų įrangos

  • eskalatorių ir jų įrangos

  • kėlimo kranų ir jų įrangos

  • funikulierių

LIFTŲ ATITIKTIES VERTINIMAS

VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba (paskelbtosios įstaigos numeris 1618) atlieka  atitikties įvertinimo procedūras pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos:

2014/33/ES „Liftai ir liftų saugos įtaisai“:

  • baigiamasis liftų patikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą;
  • liftų vienetinis tikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 8 priedą (G modulis);