+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Eskalatoriai

ESKALATORIAI

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 2001 09 26 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. 10 (Žin, 2002, Nr. 12-445) buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų kategorijų eskalatorius ir jų įrangą

.eskavatoriai

Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras 2016 02 26 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.06.002 kuriuo liudija, kad VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ atitinka LST EN ISO/EC 17020:2012 ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti eskalatorius ir jų įrangą.

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ eskalatorių priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis eskalatorių techniniais dokumentais atlieka visų kategorijų eskalatorių techninės būklės tik
rinimą ir teikia išvadas kėlimo kranų savininkams dėl eskalatorių tinkamumo naudoti.