+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Funikulieriai

FUNIKULIERIAI

13

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 2001 09 26 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. 10 (Žin, 2002, Nr. 12-445) buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų kategorijų funikulierius ir jų įrangą.

Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras 2016 02 24 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.06.002 kuriuo liudija, kad VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ atitinka LST EN ISO/EC 17020:2012 ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti funikulierius ir jų įrangą.

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ funikulierių priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis funikulierių techniniais dokumentais atlieka visų kategorijų funikulierių techninės būklės tikrinimą ir teikia išvadas kėlimo kranų savininkams dėl funikulierių tinkamumo naudoti;