+370 37 310073 info@kipt.lt Pakraščio gatvė, 24 Kaunas, Kauno apskritis, Lietuva

Kranai

KRANAI

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 2001 09 26 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. 125 (Žin, 2001, Nr. 85-2979; Nr. 111-4050) buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų kategorijų kėlimo kranus ir jų įrangą.

Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras 2016 02 26 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.06.002 kuriuo liudija, kad VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ atitinka LST EN ISO/EC 17020:2012 ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti kėlimo kranus ir jų įrangą

14

VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ kėlimo kranų priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis kėlimo kranų techniniais dokumentais atlieka visų tipų kėlimo kranų techninės būklės tikrinimą ir teikia išvadas kėlimo kranų savininkams dėl kėlimo kranų tinkamumo naudoti;